Výhercovia

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.

 

Rozhovory

Rozhovor s Ing. Ladislavom Šimčiskom

Hneď prvý deň po víťazných voľbách  napadlo veľa snehu, berieš to ako istú symboliku, že ťa vo funkcii čaká hneď od začiatku tvrdá práca?
To sa mi stalo už druhý krát. Hneď prvý deň zastupovania starostu 1. septembra výrazne stúpli vody, riešil som situáciu a teraz znova voda, ale v inom skupenstve. Počítal som s tým už včera. Zistil som si totiž predpoveď SHMÚ na internete a stroje už od štvrtej rána pracovali. Určite chcem čo najskôr zabezpečiť aj prídavné zariadenie na posyp za traktorom, hlavne pre tie oblasti, kde sa posypový voz nedostane.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Mons. Antonom Galusom

staškovským farárom

Aké bolo Vaše rodinné zázemie?
Pochádzam z jednoduchej rodiny z Dolnej Marikovej, nemám súrodencov. To všetko, s čím som v tej rodine žil ako každý iný obyčajný človek, bolo spojené so životom viery. To určite spôsobilo aj moje neskoršie smerovanie ku kňazskému povolaniu.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Jankom Kronerom

hercom a riaditeľom divadla Malá scéna STU

Aký bol pre teba rok od Kroneráku po Kronerák?
V mojom osobnom živote sa našťastie nič nezmenilo. Stále sa máme v rodine radi a chvalabohu nás obchádzali závažnejšie ochorenia. V divadle som mal dosť zaujímavej práce (premiéry Tanec toreadorov, Maryša). V televízii som sa stal primárom Sýkorom v Ordinácii v ružovej záhrade, čo ma celkom baví, lebo je to zabehnutý a obľúbený seriál, rád mám aj Profesionálov, kde hrám Miňa Demoviča a ešte sa nakrúca ďalších 12 častí seriálu Keby bolo keby, v ktorých mi rozšírili postavu. Takže aj v televízii mám toho dosť. Film som, bohužiaľ, nerobil žiadny.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Mons. Františkom Tondrom, spišským biskupom a predsedom KBS

Dve desaťročia ste biskupom, aké to boli roky?
Spomínam si dobre na tie roky, práve 9. septembra bude 20 rokov, čo som bol vysvätený za spišského biskupa. Boli to, ako vieme, aj z celospoločenského diania rušné roky. Ja hovorím, že aj po politickej stránke nemáme ako krajina dlhodobú koncepciu, nejaké smerovanie, ktoré by bolo pevné, ktorého by sa každá vláda držala, aby sme Slovensko niekde doviedli po stránke ekonomickej, kultúrnej, morálnej, po všetkých stránkach. Každá vláda ma svoju koncepciu na štyri roky a zas sa to mení. V tomto virvare musí aj Cirkev zápasiť s mnohými ťažkosťami.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Irenou Belohorskou

Vaše vystúpenie na Deň matiek bolo pekné, emotívne a pre účastníkov osláv prekvapením. Škoda však, že bolo súčasťou predvolebnej kampane do Europarlamentu...
Som rada, že ste si všimli moje vystúpenie a tiež, že mám vďaka ukončeniu mandátu čas aj na stretnutie s občanmi. Je to vec, ktorá by nemala byť prekvapením. Ak po voľbách poslanec začne svoju prácu, musí pracovať a na chvíľu zabudnúť, že sú aj oslavy a sviatky. Ani poľnohospodár nemá dožinky pred zberom úrody. Pracovala som tisíc kilometrov od vlasti, od pondelku do piatku a veľakrát, keď som bola na zahraničnej misii, to boli aj soboty a nedele.

Čítať ďalej...

Rozhovor s kandidátmi vo voľbách na prezidenta SR 2009

Prvým ponovembrovým slobodne zvoleným prezidentom, vtedy ešte Československa, sa stal Václav Havel. Od osamostatnenia sa Slovenska v roku 1993 uplynuli už tri volebné obdobia. 21. marca 2009 sa uskutočnia v poradí už štvrté prezidentské voľby, v ktorých si vyberieme hlavu štátu na ďalších päť rokov. V tejto funkcii sa postupne vystriedali Michal Kováč a Rudolf Schuster. Súčasný prezident Ivan Gašparovič sa môže stať prvým prezidentom, ktorý by v tomto úrade zotrval viac ako jedno volebné obdobie.
Oslovili sme štyroch kandidátov s najvyššími preferenciami a každému z nich sme položili tri rovnaké otázky:

Čítať ďalej...

Rozhovor s Máriou Maslíkovou

Ako si sa dostala k práci doručovateľky?
V rokoch 1982 až 1985 sa nám s manželom v krátkom slede za sebou narodili štyri deti. Jedenásť rokov som bola pri nich doma. Keď už začali chodiť do školy, prišla za mnou pani Hanka Šperková, či nechcem robiť na pošte ako záskok za dovolenky. Po odchode pani Veničákovej na dôchodok som začala pracovať na plný úväzok.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Mons. Tomášom Galisom

Kedy ste pocítili volanie ku kňazskému poslaniu a kto mal na Vaše smerovanie najväčší vplyv?
Ako chlapec som miništroval a povzbudenia, príklad som dostával od mladých kaplánov najmä v období dospievania. Mal som šťastie na naozaj dobrých mladých kňazov. Na mojom rozhodnutí sa okrem modlitieb mojej mamy a podpory otca výrazným spôsobom podieľal jeden laik, ktorý najprv študoval teológiu, potom bol vo väzení, pracoval v táboroch, neskôr sa viackrát hlásil študovať, ale neprijali ho a potom sa oženil. On bol tým, ktorý mi povedal:

Čítať ďalej...

Rozhovor s Tomášom Bezdedom

Pochádzate zo Žiliny. Vedeli ste kde idete koncertovať?
Vedel som, že idem na Kysuce, ale Staškov som bližšie nepoznal, aj keď často chodievam do Starej Bystrice na huby.

Narodil sa tu Jozef Kroner ...
Áno. Dozvedel som sa, až keď som zbadal nápis na kultúrnom dome s jeho menom a opýtal som sa. Mám ho veľmi rád. Bol to pán herec.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Mgr. Boženou Mariakovou

Pamätáš si na ten moment, keď si sa rozhodla byť učiteľkou?
Veľmi dobre si to pamätám. Bolo to úplne na začiatku školy, zapôsobila na mňa pani učiteľka Perďochová a odvtedy kedykoľvek sa ma niekto opýtal, vždy som jednoznačne odpovedala, že chcem byť učiteľkou. Samozrejme, že postupom času ma výrazne ovplyvnilo niekoľko skvelých pedagógov na rôznych stupňoch škôl.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Jiřím Zmožkom

Rok 1994 bol pre Vás zlomovým ...
Áno. Po veľmi úspešnom období prišla kríza rodinná, finančná i podnikateľská. Jeden človek podľa mňa nie je schopný ustrážiť ekonomiku aj umeleckú stránku. Veľa subjektívnych i objektívnych faktorov malo dopad na to, že sa mi rozpadla firma i rodina. Bol som pod veľkým tlakom. Dá sa to však nazvať ako „víťazný krach“. Človek potrebuje v živote nájsť cestu a ja som sa potreboval vrátiť k viere. Povedal by som, že je ťažké sa ku Kristovej pravde dostať, niekedy je však ťažšie sa k nej vrátiť.

Čítať ďalej...

Rozhovor s RNDr. Editou Brisudovou

- odbornou zamestnankyňou Spoločného školského úradu Obec Raková

Ako hodnotíte činnosť školy pod vedením bývalého riaditeľa Mgr. Sabelu?
Za Spoločný školský úrad a na základe správy zo školskej inšpekcie, ktorá tu bola pred rokom, môžem hodnotiť činnosť Mgr. Sabelu na veľmi dobrej úrovni. S jeho prácou a prístupom som bola ja osobne nadmieru spokojná. Nemôžem vyčítať žiadnu nedôslednosť a hodnotím jeho prácu ako riaditeľa výborne.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Jánom Dodekom, starostom obce

Požiadal si riaditeľa o odstúpenie?
Áno, požiadal.

S akým odôvodnením?
Pre porušenie finančnej disciplíny.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Mgr. Miroslavom Sabelom

Prečo si odstúpil z funkcie riaditeľa školy?
Lebo ma o to starosta Dodek požiadal. Povedal mi, že situácia je neudržateľná.

Čo uviedol ako dôvod?
Nezrovnalosti vo faktúre a vzťahy na škole.

Považuješ ho za dostatočný?
Myslím si, že nie.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Marcelou Laiferovou

Vy ste sa rozlúčili s našimi Staškovanmi slovami piesne: „Vás všetkých chcem, vás milujem, kým ešte dýcham.“ Je to silná vec, silný odkaz.
Viete, táto profesia sa nedá robiť bez toho, aby človek nemal rád ľudí. Obidve, aj moja druhá profesia lekára, to je poslanie. Idete 250 km, neviete v akom počasí, niekedy v zime po poľadovici a snažíte sa, lebo každé vystúpenie je premiéra, lebo tí ľudia vás možno vidia prvý a posledný krát. Čiže mňa to nes-mierne zaväzuje. Ale keď tú prácu tak nevezmete, nemôžete ju robiť a ani nemáte právo ju robiť.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Mons. Viliamom Judákom

Ako biskup ste prišli do Staškova prvýkrát...
Áno. Staškovom som prechádzal viackrát, ale vo farnosti som prvýkrát v tejto službe. Nemal som ešte príležitosť.

Ale predtým ste tu boli?
Áno, samozrejme. Ešte za pána farára Kožáka aj za pána farára Dzurianika.

Čítať ďalej...

Rozhovor s Františkom MIKLOŠKOM

Ako ste sa tu cítili?
Ja sa dobre cítim na Slovensku. Napriek tomu, že ma Slováci nemajú radi. Slovensko je veľmi milá  krajina, najmä tuto v horách. Vidím, ako si tu ľudia opravujú domčeky. Choďte za hranicu za Uglov a zistíte, že tu končí jedna civilizácia. Proste Rakúsko-Uhorská monarchia - to je jedna krajina, jeden región. Tam sú ľudia pracovití a chcú žiť slušne a to sú aj Kysuce aj Staškov.

Čítať ďalej...