Výhercovia

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.

 

Rozhovory

Rozhovor s Jánom Dodekom, starostom obce

Požiadal si riaditeľa o odstúpenie?
Áno, požiadal.

S akým odôvodnením?
Pre porušenie finančnej disciplíny.


Čím porušil finančnú disciplínu?
Tak neviem, či je normálne, že faktúra bola vystavená v roku 2006 a práce urobené v roku 2007 a 2008.

Nemyslíš, že na zastupiteľstve dostatočne vysvetlil, že nedošlo k sprenevere peňazí?
Ja spreneveru nespomínam.

Údajne si to riaditeľovi odôvodňoval, že ho žiadaš o odstúpenie na nátlak poslancov?
Však to bolo vidieť na zastupiteľstve.

Tak to nie je pravda. Ja som na tom zastupiteľstve bol.
Skrátka som ho požiadal, aby odstúpil. To je všetko.

Považuješ to za tak veľké pochybenie?
Áno. Keď boli vytiahnuté faktúry poslancom Latkom, tak to bolo zjavné.

Údajne si sa ale vyjadril, že bohužiaľ, niekedy "padajú aj nevinné hlavy"?
Áno, to si myslím. Je to chyba dodávateľa (rozumej Ing. Machovčáka), na ktorú doplatil investor (rozumej riaditeľ školy).

Tiež si to vraj prezentoval, že návrh na odstúpenie si  urobil ako ochranu riaditeľa Sabelu, aby učiteľ Latka nepodal naň o trestné oznámenie?
Ja Latkovi do duše nevidím, čo zamýšľa. Možno to riziko tam bolo, ale to sa treba opýtať Latku. Ja o trestnom oznámení neuvažujem. Nepovažujem, že tam bola urobená škoda. Bolo to síce neskôr, ale bolo to urobené. Riaditeľ odstúpil, pre mňa to je vybavené.

Ako si bol spokojný s riadením školy?
Ja nemám proti riaditeľovi Sabelovi nič. Myslím si, že svoju činnosť, až do tejto chyby, robil dobre.

Kto bude poverený do menovania nového riaditeľa vedením školy?
V utorok 22. 4. 2008 poverím Mgr. Boženu Mariakovú.