Výhercovia

  • Správne znenie tajničky z minulého čísla: 
    „Maj súcit s chudobnými. Potom bude pokoj tvojho srdca nekonečný.” 
    Výherca: Kristína Slezáková, Raková. 

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.