Výhercovia

  • Správne znenie tajničky z minulého čísla: 
    „Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu. ” 
    Výherca: Jozefa Machovčáková Staškov, 642. Za správne riešenie SUDOKU masáž získava Miroslav Haluščák, Staškov 898.

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.