Výhercovia

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.

 

Rozhovory

Rozhovor s RNDr. Editou Brisudovou

- odbornou zamestnankyňou Spoločného školského úradu Obec Raková

Ako hodnotíte činnosť školy pod vedením bývalého riaditeľa Mgr. Sabelu?
Za Spoločný školský úrad a na základe správy zo školskej inšpekcie, ktorá tu bola pred rokom, môžem hodnotiť činnosť Mgr. Sabelu na veľmi dobrej úrovni. S jeho prácou a prístupom som bola ja osobne nadmieru spokojná. Nemôžem vyčítať žiadnu nedôslednosť a hodnotím jeho prácu ako riaditeľa výborne.


To je z pohľadu výchovno-vzdelávacieho procesu. Ako je to s materiálno-technickou úrovňou?
Keď som po nastúpení do funkcie navštívila školu v novembri 2004, vyzerala úplne inak, ako keď som tam bola s inšpekciou minulý rok alebo aká je v súčasnosti. Myslím si, že aj čo sa týka materiálneho zabezpečenia, aj výzoru školy, aj  jej estetickej úrovne, išla škola hore.

Ako vnímate momentálnu situáciu v súvislosti s odstúpením riaditeľa?
Je mi to veľmi ľúto. Je to jeho rozhodnutie. Stretla som v ňom, aj čo sa týka osobnosti, aj riaditeľa, veľmi dobrého a schopného človeka.