Výhercovia

  • Správne znenie tajničky z minulého čísla: 
    „Poznanie nadúva, kým láska buduje”.
    Výherca: Terézia Grečmalová, Staškov 639.

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.