Výhercovia

Nájdete nás

Staškovské noviny si môžete kúpiť v PNS oproti obecnému úradu a vo všetkých potravinách na Staškove a Olešnej.

 

Rozhovory

Rozhovor s Mgr. Boženou Mariakovou

Pamätáš si na ten moment, keď si sa rozhodla byť učiteľkou?
Veľmi dobre si to pamätám. Bolo to úplne na začiatku školy, zapôsobila na mňa pani učiteľka Perďochová a odvtedy kedykoľvek sa ma niekto opýtal, vždy som jednoznačne odpovedala, že chcem byť učiteľkou. Samozrejme, že postupom času ma výrazne ovplyvnilo niekoľko skvelých pedagógov na rôznych stupňoch škôl.


Ako vnímaš odstúpenie Mgr. Sabelu z funkcie riaditeľa?
Bolo to veľmi ťažké, keď som sa to dozvedela. Cítim to ako krivdu voči osobe kolegu, ktorý bol predo mnou, že za tú robotu, čo odviedol, za energiu, ktorú do školy vložil, ho niekto donútil, aby odstúpil. Nepáči sa mi, ako sa problém riešil.

Prečo si sa ty rozhodla kandidovať?
Hlavne z toho dôvodu, že bývalý riaditeľ urobil veľa práce a ukázal ľuďom, že sa dá robiť veľa vecí a dajú sa robiť aj inak. Chcela by som pokračovať v jeho práci, lebo tu panovali také vnútorné obavy, aby škola nepadla niekam, odkiaľ by sa musela ťažko ťahať. Už sa dostala za ten čas do povedomia, aj rodičia ju už inak vnímajú. Bolo by škoda nechať ju tak, upustiť od jej smerovania a aktivít, aj keď je stále čo zlepšovať, lebo keby bol človek so všetkým spokojný, tak to je jasný signál, že by mal odísť preč.

Na rade školy si predkladala organizáciu školského roka. Ako bola prijatá?
Členovia Rady školy ju prijali. Dali mi v diskusii na zváženie uskutočniť v nej nejaké zmeny.

Starosta oznámil, že ťa do funkcie bude menovať 1. júla. Keď to urobí, ty budeš menovať jedného alebo dvoch zástupcov? Kedy a kto to bude?
Zatiaľ jedného, tak ako som to prezentovala na konkurze. Pokiaľ si to situácia v súvislosti so školskou reformou bude vyžadovať, potom môžem o tom uvažovať. Momentálne sa mojou zástupkyňou stane pani učiteľka Mgr. Bukovanová. Oznámila som to aj Rade školy a menovať ju budem okamžite po obdržaní svojho menovacieho dekrétu.

Údajne boli naši žiaci zo strany niektorých učiteľov zastrašovaní, prípadne zosmiešňovaní. Ako to chceš riešiť?
Absolvovala som už individuálne osobné pohovory s učiteľmi. Všetkých som upozornila, že nový Školský zákon to tolerovať nebude. Sú v ňom jasne zakotvené práva rodičov a práva žiakov. Musí sa rešpektovať osobnosť žiaka.

Čo považuješ momentálne za svoju najväčšiu prioritu vo svojej funkcii?
Na prvom mieste to vždy bude žiak. Kvôli nemu tu sme. Keď to premietnem do prvých konkrétnych krokov, bude to vypracovanie školského vzdelávacieho systému a konsolidácia pomerov na škole.